Odbiorcy Żywności !


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie informuje, iż w dniu 28.04.2022 r. będzie wydawana żywność  osobom i rodzinom, które zostały zakwalifikowane do odbioru żywności
w 2022 r.