Odbiorcy żywności!


Odbiorcy żywności!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie informuje, iż w miesiącu MARCU 2022 r. nie będzie wydawana żywność. Następne wydawanie żywności odbędzie się w dniu 28.04.2022 r.