Od kilku dni trwa dystrybucja węgla po cenach preferencyjnych za pośrednictwem gminy Gruta


Od kilku dni trwa dystrybucja węgla po cenach preferencyjnych za pośrednictwem gminy Gruta. W ofercie dostępny jest orzech oraz groszek/ekogroszek.

Przypominamy, że osobami uprawnionymi do nabycia węgla po cenie preferencyjnej są osoby mieszkańcy gminy, którzy spełniają warunki do przyznania dodatku węglowego. Paliwo stałe importowane jest z Kolumbii i posiada certyfikat jakości. Cena zakupu 1 tony wynosi 2 000 zł i jest taka sama dla każdego rodzaju paliwa. Wszystkie osoby zainteresowanie zakupem węgla kamiennego w preferencyjnej cenie proszone są o złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie (biura przed bankiem w budynku Urzędu Gminy Gruta). Druki wniosków są dostępne w siedzibie GOPS, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Gruta.

Limit zakupu węgla w cenie preferencyjnej przysługujący na jedno gospodarstwo domowe wynosi 1,5 tony w 2022 r. oraz 1,5 tony w roku 2023 r. na sezon grzewczy 2022-2023 r. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na rok 2022 będą przyjmowane do dnia 15 grudnia 2022 r. Termin naboru wniosków na rok 2023 rozpocznie się 16 grudnia 2022 roku i potrwa do 5 stycznia 2023 r. Złożone wnioski będą weryfikowane pod kątem uprawnień do dodatku węglowego. Weryfikacji będą dokonywać pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętym postępowaniem osoby, które złożyły wniosek i spełniają warunki do zakupu węgla po cenach preferencyjnych, będą zapraszane telefonicznie do siedziby Urzędu Gminy w Grucie w celu odbioru zaświadczenia z GOPS, poświadczającego uprawnienia do preferencyjnego zakupu opału. O kolejności zgłoszeń decyduje kolejność złożenia wniosku. Następnie osoba uprawniona będzie proszona o dokonanie opłaty, (najlepiej w formie gotówki) płatnej w Banku na konto Urzędu Gminy za wnioskowaną ilości opału. Po opłaceniu zlecenia, wyznaczony pracownik Urząd Gminy wystawi fakturę, na podstawie której mieszkaniec będzie mógł dokonać odbioru węgla w ilości wnioskowanej z wybranego przez siebie składu opału (w Mełnie lub w Grucie).

Do składów opału na dobę trafia do 25 ton zamówionego sortymentu. Obecnie dystrybucja trwa w składzie opału w Grucie, prawdopodobnie od najbliższego piątku, opał będzie również dostępny na składzie opału w Mełnie.

Zapraszamy!