Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 10 sierpnia 2022r. z wodociągu publicznego Gruta, Mełno, Plemięta, gm. Gruta