OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r., że dnia 29 grudnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. w Warszawie decyzję Nr 18/2022, znak: WIR.II.747.2.7.2022.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4MPa Gustorzyn-Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa kujawsko -pomorskiego i pomorskiego.