Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.