Nowy pomnik w Dąbrówce Królewskiej


Bohaterowie walk obronnych w Dąbrówce Królewskiej z września 1939 roku otrzymali nowy pomnik. Jego uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonali dziś Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski wraz Biskupem Diecezji Toruńskiej Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Wiesławem Śmigiel w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego i ks. Proboszcza Jacka Wróblewskiego. Uroczystości na cmentarzu poprzedziła Msza Święta w intencji pomordowanych i ofiar II wojny światowej oraz naszej Ojczyzny.

W uroczystości ponadto wzięli udział parafianie kościoła w Dąbrówce Królewskiej, pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, władze sołeckie oraz dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej w Grucie. Pomnik został wyremontowany dzięki dofinansowaniu uzyskanym przez gminę Gruta i Parafię w Dąbrówce Królewskiej w ramach prac remontowych na obiekcie grobownictwa wojennego przyznanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Koszt nowego pomnika wyniósł 40 tyś złotych i został pokryty w całości z otrzymanego dofinansowania.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom które przyczyniły się do organizacji dzisiejszego święta