Nowe łazienki w szkole


Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Grucie zakończony. Efekty pracy cieszą wyglądem uczniów oraz nauczycieli. Nowe łazienki posłużą zapewne dla wielu pokoleń uczniów gruckiej “podstawówki”. Prace wykonane zostały przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie.