Nasz patron –błogosławiony ks. Wicek


W przededniu rocznicy śmierci Błogosławionego ks.  Stefana W. Frelichowskiego  dnia 22 lutego 2019 r. reprezentacja społeczności szkolnej z Nicwałdu uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w Toruniu.

Zaproszenie do udziału w uroczystości otrzymaliśmy od księdz prałata Wojciecha Niedźwiedzińskiego, proboszcza i kustosza sanktuarium bł. Ks. Frelichowskiego.  We Mszy św.  uczestniczyła również Szkoła Podstawowa nr 19 z Torunia, nosząca imię Błogosławionego.

W przepięknym kościele, w którym dawniej służył nasz Patron  oprawę muzyczną Mszy św. przygotowały członkinie parafialnej scholi z parafii w Okoninie, czyli dziewczęta ze szkół w Nicwałdzie i Plemiętach. Po Mszy św. dostąpiliśmy godności ucałowania relikwi Błogogosławionego Patrona naszej szkoły.

Szkołę w Nicwałdzie, a zarazem Gminę Gruta  godnie reprezentowali nauczyciele, pracownicy, przedstawiciele rodziców oraz  uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie.

Było to piękne i bogate w treść wydarzenie nawiązujące do postaci Patrona szkoły.

Wielkie słowa podziękowania zostały skierowane  od uczestników Mszy św. do dziewcząt ze scholi, które swoim śpiewem i prezentacją zachwyciły obecnych.

Dyrektor szkoły oraz cała społeczność szkolna serdecznie dziękuje Panu Wójtowi Waldemarowi Kurkowskiemu za pomoc w organizacji wyjazdu.