Nasadzenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta.


Gmina Gruta w 2021 roku uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 22005,00 zł na wykonanie nasadzeń materiału roślinnego.

 W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony, jako nasadzenia 1777 szt. materiałów roślinnych, tj. drzew liściastych i iglastych oraz krzewów. Efekt rzeczowy i ekologiczny został wykonany w zadawalającym stopniu.

Gmina Gruta w 2021 roku uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 22005,00 zł na wykonanie nasadzeń materiału roślinnego.

 W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony, jako nasadzenia 1777 szt. materiałów roślinnych, tj. drzew liściastych i iglastych oraz krzewów. Efekt rzeczowy i ekologiczny został wykonany w zadawalającym stopniu.