Młodzieżowa Rada Gminy.


Młodzieżowa Rada Gminy w Grucie odbyła dziś wizytę studyjną u swoich kolegów w Gmina Lisewo. Sesja wyjazdowa odbyła się w sali sesyjnej radnych gminy Lisewo. Zaczęło się od zabaw integracyjnych, a skończyło się na dyskusji, wymianie doświadczeń oraz wspólnej wizycie w projektach realizowanych przy udziale Młodzieżowej Rady Gminy w Lisewie, która działa przy tamtejszym samorządzie od 2015 roku. Nasi młodzi samorządowcy mieli okazję podpatrzyć od starszych stażem kolegów, jak można efektywnie współpracować z gminą i działając w imieniu młodzieży szkolnej realizować swoje plany.