Młodzieżowa Rada Gminy Gruta


Informujemy, że z inicjatywy Wójta Gminy Gruta Rada Gminy Gruta podjęła w dniu 25 maja 2020 roku uchwałę numer XVII/106/20 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadaniu jej Statutu. Pandemia oraz nauka zdana uniemożliwiły przeprowadzenie wyborów w roku szkolny 2020/2021, w związku z czym wybory do I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Gruta zostały przeprowadzone w dniu 8 października 2021 oku. Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Gminy Gruta w jej skład weszło dwóch uczniów każdej ze szkół podstawowych w gminie Gruta. Dla przypomnienia bierne prawo wyborcze mieli uczniowie klas VII i VIII spośród których wybrano członków rady. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania członków rady mieli uczniowie klas VI – VIII. Ze zgłoszonych kandydatów uczniowie w poszczególnych szkołach wybrali swoich przedstawicieli:
👉Szkoła Podstawowa w Grucie: Martyna Brzyska, Dawid Bednarski 👉Szkoła Podstawowa w Słupie: Zuzanna Robaczewska, Igor Serocki
👉Szkoła Podstawowa w Boguszewie: Agata Witkowska, Bartosz Kazimierz Żuchowski
👉Szkoła Podstawowa w Plemiętach: Weronika Nowaczek, Tomasz Wiater
👉Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie: Emilia Mira, Kinga Saucha
👉Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Gruta trwa 2 lata.
Kolejnym etapem będzie zwołanie pierwszego posiedzenia Rady, podczas którego członkowie wybiorą Prezydium Rady.
Gratulujemy wybranym uczniom, będąc reprezentantami całej społeczności uczniowskiej będą mogli zgłaszać propozycje m.in. organizacji i rodzaju zajęć pozalekcyjnych oraz propozycji dotyczących oferty gminy w zakresie spędzania wolnego czasu i innych spraw, istotnych dla uczniów.