Maseczki dla mieszkańców Gminy!


Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Gmina Gruta otrzymała 40.000 tyś. maseczek, które są przeznaczone dla mieszkańców naszej Gminy.
W związku z powyższym rozpoczynamy akcje ich dystrybucji! Każdy mieszkaniec gminy może bezpłatnie otrzymać maksymalnie 6 maseczek.  Na terenie gminy będą działały punkty dystrybucji:

– Urząd Gminy w Grucie, Gruta 244, 86-330 Mełno – Biuro Obsługi Interesanta
– Apteka Św. Jana w Grucie, Gruta 288, 86-330 Mełno
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie, Gruta 277, 86-330 Mełno
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie, Gruta 244, 86-330 Mełno – Budynek przy Bibliotece Publicznej.
– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mełnie, Mełno 5, 86-330 Mełno

 

 Punkty będą czynne zgodnie z godzinami urzędowania poszczególnych placówek a akcja dystrybucji maseczek będzie trwała do wyczerpania zapasów.