Kwoty bazowe do kalkulacji za usługi świadczone przez ZGKiM w Grucie


W załączeniu prezentujemy kwoty bazowe do kalkulacji ceny oraz opłaty za usługi świadczone przez ZGKiM w Grucie.


Załączniki