Kwalifikacja Wojskowa `2019


W dniu 25 i 28 marca 2019 roku ZPM „Bursa” ul. Hallera 37 w Grudziądzu odbyła się kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet urodzonych w 2000 roku oraz osób z roczników starszych, którzy nie mogli stawić się na kwalifikację wojskową w latach poprzednich.

W roku 2019 na listy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej wpisano trzydziestu sześciu mężczyzn i jedną kobietę. Dwie osoby z usprawiedliwionych przyczyn nie stawiły się. Za niezdolnych do czynnej służby wojskowej, ze względu na przyznaną kategorię zdrowia, uznano dwie osoby. Podczas prac Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Grudziądzu osoby wezwane na kwalifikację wojskową miały okazję zapoznać się z tematyką służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT), stanowiących komplementarną część potencjału obronnego Polski.

Tekst: MM