Konsultacje społeczne w Plemiętach.


W Plemiętach odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni. Obecny na spotkaniu urbanista przekazał podstawowe aspekty związane z regulacjami prawnymi. Następnie odbyło się wspólne grillowanie. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami!
W ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu” odbędzie się jeszcze jedno spotkanie – w Szkole Podstawowej w Plemiętach. Wspólnie z młodzieżą będziemy rozmawiać o postrzeganiu gminy, jej estetyce i miejscach publicznych. Będziemy także przygotowywać zdrowe posiłki!
Do zobaczenia wkrótce!
Spotkanie możliwe było dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Tekst:OK/foto:BB