KONKURS PLASTYCZNY „Szanuję Ziemię – śmieci oddaję na PSZOK”


Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych oraz placówki zapewniającej opiekę dla dzieci do lat 3 z terenu Gminy Gruta. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół znajdujących się na terenie gminy Gruta, a także dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie gminy Gruta, ale uczęszczająca do szkół poza jej granicami.  Regulamin oraz karta zgłoszenia w załączniku.