Końcowe pracę związane z PSZOKIEM


Trwają prace końcowe związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gruta. Najprawdopodobniej punkt zacznie funkcjonować wraz z początkiem czerwca br. Zadanie było możliwe do zrealizowania dzięki 85% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt realizacji zadania wynosi 875 883,50 zł. . Przypomnijmy, że PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni nieodpłatnie pozostawić posegregowane odpady komunalne w ramach opłaty za wywóz odpadów z gospodarstwa domowego. Dzięki realizacji takiego obiektu możliwy będzie bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie.

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”