KOMUNIKAT NR 1 do 27 czerwca 2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Gruta