KOMUNIKAT DOT. CPK


UWAGA_800x400

W odniesieniu do trwających ogólnokrajowych konsultacji dotyczących realizacji planowanej w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, Wójt Gminy Gruta w dniu 9 marca 2020 roku wniósł oficjalny sprzeciw do planowanej inwestycji, dotyczącej przebiegu trasy ciągu nr 1 linii kolejowej nr 5 przez teren Gminy Gruta, w okolicach wsi Pokrzywno, Wiktorowo i Plemięta. Treść zamieszczonego sprzeciwu dostępna jest pod adresem

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej?submission=VTZEc2pIMFJYWEdURmN5SDUvQzJnQT09OjownI3lOUg%252FIkUSB6fNk1Bo&visited=true

Jednocześnie Wójt Gminy Gruta zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Gruta do zajmowania indywidualnego stanowiska pod adresem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej. Możliwość wyrażenia opinii istnieje do dnia 10 marca 2020 roku.