Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej


12 września br. Wójt Gminy Halina Kowalkowska podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej”.  Całkowita wartość projektu wynosi 895 757,14 zł, a udzielone dofinansowanie do wydatków kwalifikowalnych projektu to kwota  541 842,62 zł.  W ramach zadania przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Plemiętach, biblioteki w Grucie oraz urzędu gminy. Okres realizacji projektu zakończy się w październiku 2019 r. Pierwszy etap zadania obejmuje wykonanie w roku bieżącym prac w budynku świetlicy, natomiast etap drugi dotyczy przeprowadzenia robót w roku 2019 w budynkach biblioteki i urzędu.