Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej


1

 

Cel:

Przedmiotowy projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Gruta: Urząd Gminy Gruta, Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie, Świetlica wiejska w Plemiętach. Głównym problemem projektu jest niski standard cieplny, estetyka i funkcjonalność budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gruta (przede wszystkim budynków objętych projektem). Istniejący stan budynków wiąże się ze znaczną energochłonnością, a tym samym zwiększonymi kosztami ponoszonymi na ogrzewanie i eksploatację przedmiotowych budynków. Dzięki wykonaniu prac termomodernizacyjnych zostanie osiągnięte zmniejszenie strat ciepła budynków użyteczności publicznej objętych projektem i tym samym zmniejszenie ilości paliwa zużywanego do ich ogrzania. Zatem poprawie ulegnie efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. Głównym celem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Gruta. Wdrożenie działań termomodernizacyjnych zaplanowanych w ramach projektu niewątpliwie przyczyni się do zniwelowania wielu problemów, z jakimi boryka się obecnie Gmina Gruta. Podejmowane działania będą miały na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie kosztów ich utrzymania, wzrost efektywności świadczonych w nich usług, a także ochronę środowiska poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery oraz ograniczenie ilości zużywanych materiałów opałowych. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 41/5 i 41/8 obręb Gruta, Gmina Gruta oraz 134/2 i 82 obręb Plemięta, Gmina Gruta.