Kolejna przebudowa dróg już wkrótce :)


W dniu 25 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau wraz z Wójtem Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski oraz Skarbnikiem Gminy Panią Halina Saucha, podpisali umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych przebudowy trzech odcinków dróg gminnych w Kitnowie, Wiktorowie oraz Okoninie. Wartość dofinansowania wyniosła ponad 1,5 mln zł i stanowi 50% szacowanych kosztów inwestycji. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Zgodnie z wstępnie przyjętym harmonogramem, prace remontowe powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.