Kierownictwo w szkołach i placówkach od 1 września 2022 roku.


W dniu 26 sierpnia 2022 roku Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski wręczył powierzenia funkcji kierowniczych w placówkach gminnych.
Od 1 września 2022 roku Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Boguszewie na kolejne 5 lat szkolnych powołano w wyniku konkursu Panią mgr Hannę Pęksa, natomiast w Szkole Podstawowej w Słupie Panią mgr Annę Tomczyk.
Ponadto od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Plemiętach będzie pełniła Pani mgr Dorota Kruszczyńska, a w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie obowiązki Dyrektora będzie pełniła Pani mgr Beata Chyła.
Pan Wójt złożył gratulacje i życzenia powołanym osobom na zajmowanych stanowiskach.