INFORMACJA z dnia 02.10.2019r. dot. wodociągu publicznego Mełno, gm. Gruta


Szanowni Mieszkańcy,

W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu, z dnia 26.09.2019 r., informującym o warunkowej przydatności wody  do spożycia, dostarczanej z wodociągu publicznego Mełno informujemy, iż otrzymaliśmy najnowsze wyniki badań, z których wynika, że woda dostarczana mieszkańcom opowiada normom obowiązującym.

Sprawozdania z badań znajdują się w załączeniu.

 

Załączniki