Informacja Wójta Gminy dot. przyznania stypendiów sportowych