Informacja o grancie: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym