Informacja dot. azbestu


Informujemy, że zakończyła się realizacja zadania „Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest – łącznie 43,771 ton.

Płyty azbestowe odebrane zostały z 22 nieruchomości z terenu Gminy Gruta. Przedsięwzięcie w 70% dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.