INFORMACJA


Dotyczy wodociągu publicznego Mełno, gm. Gruta

  W związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Mełno informujemy:

Woda pochodząca z tego wodociągu nadaje się do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu. W dniu 23.09.2019 r. pobrano próbki wody na stacji uzdatniania wody oraz z punktu kontrolnego Z.D.I.Z. Mełno. Wyniki wody z badań, w których wykryto przekroczenia zostały pobrane z punktu kontrolnego (Z.D.I.Z. Mełno), w którego obrębie wystąpiła awaria wodociągowa w skutek prac budowy chodnika w miejscowości Mełno, co mogło mieć bezpośredni wpływ na jakość wody. Woda pobrana ze Stacji Uzdatniania w Mełnie odpowiada obowiązującym normom mikrobiologicznym.

Administrator wodociągu wykonał natychmiastowe płukanie wraz z chlorowaniem całego wodociągu, obecnie zostały pobrane kolejne próbki wody do badań przez akredytowane laboratorium MWiO w Grudziądzu – wyniki tych badań będą do Państwa przekazane w kolejnych komunikatach.

Pełna treść komunikatu znajduje się w załączeniu.

 

 

Załączniki