II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gruta.


W dniu dzisiejszym odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gruta kadencji 2021-2023. Dla przypomnienia w skład Rady weszło po dwóch przedstawicieli każdej ze szkół podstawowych z terenu gminy Gruta. Posiedzenie rozpoczął Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski, który jest również opiekunem Rady. W dniu dzisiejszym członkowie Rady wybrali spośród siebie Prezydium w następującym składzie:
Przewodniczący – Dawid Bednarski
Wiceprzewodniczący: Weronika Nowaczek oraz Martyna Brzyska
Sekretarz – Zuzanna Robaczewska
Po ukonstytuowaniu się rady członkowie omówili istotne zagadnienia i problemy, które im się nasuwały. Ponadto zwrócili uwagę na sprawy, którymi należałoby się zająć.
Wybranemu Prezydium składamy serdeczne gratulacje i życzymy pomyślnej realizacji pomysłów i założonych sobie spraw!