II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Szanowni Mieszkańcy!
W poniedziałek 30 listopada br. rozpoczął się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie został przygotowany raport podsumowujący pierwszy etap, który dostępny jest pod linkiem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Przypominamy, że w ramach pierwszego etapu władze gminy Gruta w marcu br. złożyły oficjalny protest co do trasy proponowanego przebiegu linii w okolicach Pokrzywna, Wiktorowa i Plemiąt. Niestety wstępna analiza raportu nie wskazuje na uwzględnienie żądań określonych w oficjalnym proteście gminy Gruta. Nie mniej jednak podobnie jak to miało miejsce w pierwszym etapie, pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji i ochronę interesów mieszkańców gminy Gruta. W tym celu zachęcamy Państwa do zamieszczania indywidualnych opinii, uwag i protestów dotyczących projektu budowy CPK przez teren naszej gminy. Władze gminy w oparciu o prowadzone konsultacje również przygotowują się do zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Uwagi i wnioski dot. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla SSL, można składać od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. włącznie, na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej CPK www.konsultacje.cpk.pl.