I Etap remontu chodnika w Grucie.


Szanowni Państwo! Informujemy, że w najbliższych dniach rozpocznie się I etap remontu chodnika w Grucie – na odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 538 na (od budynku sklepu budowlanego ABC Majster do Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie).
Prosimy o cierpliwość oraz o zachowanie ostrożności podczas remontu. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu sołeckiego Gruty oraz budżetu gminy. Prace będą wykonane systemem gospodarczym przy udziale pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej.