Harmonogram przyjmowania segregowanych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mełnie