Harmonogram pracy PSZOK na miesiąc grudzień 2021


 

 

PSZOK. kontakt: tel. 570 410 431; e-mail: pszok@gruta.pl

Harmonogram przyjmowania segregowanych odpadów komunalnych
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mełnie

/segregacja odpadów na podstawie Regulaminu PSZOK stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 66/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Gruta/