Gmina przyjazna pracodawcom


W dniu dzisiejszym o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy z inicjatywy Wójta Gminy Gruta odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty oraz zaproszonymi przedstawicielami pracodawców działających na terenie Gminy Gruta. Celem spotkania było przybliżenie możliwości skorzystania przez lokalnych pracodawców z oferty zatrudnienia subsydiowanego dla pracodawców oraz korzyści finansowych wynikających z pomocy udzielanej przez Grudziądzkie Centrum Caritas w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Podczas spotkania  pracodawcom zaprezentowano formy wsparcia zatrudnienia takiej jak: szkolenia, staże, doposażenia i wyposażenia miejsc pracy oraz nową formę zatrudnienia subsydiowanego. Przedstawiona oferta jest wynikiem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a pomoc na utworzenie jednego nowego miejsca pracy może wynieść nawet ponad 22 000 zł. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w spotkaniu. Mamy nadzieję, że będzie ono stanowić początek owocnej współpracy pomiędzy pracodawcami z terenów naszej gminy oraz wyspecjalizowanymi ośrodkami, wpierającymi przedsiębiorczość i zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.