GCK w Grucie poszukuje wykonawców.


Gminne Centrum Kultury w Grucie  – zwane dalej zamawiającym podaje do publicznej wiadomości, iż poszukuje wykonawców  do  przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu objętego grantem   „Działamy razem z seniorami”.

Wszelkie informacje publikujemy w załącznikach poniżej.

Załączniki