Energa Operator informuje


Dotyczy:   przerw w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

09.07.2018r. w godz. 0830-1400 Nicwałd 4,5

 

Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy

Energa Operator