Dzień Sołtysa


Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim sołtysom oraz członkom rad sołeckich, pragnę złożyć serdeczne życzenia oraz słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję za dobrą współpracę, Państwa pomysły i liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców.
Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia, a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski