Dzień Edukacji Narodowej.


Wczoraj tj, 14,10.2022 r. świętowaliśmy w gminie dwie uroczystości. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej do siedziby UG w Grucie zaproszono dyrektorów gminnych szkół, przedszkola samorządowego oraz żłobka. Z-ca Wójta, Pan Tomasz Groszewski składając życzenia szefom gminnych jednostek oświatowych podziękował za ich trud pracy oraz życzył, żeby ta trudna i pełna poświęceń służba naszym dzieciom była dla wszystkich nauczycieli źródłem satysfakcji. Na ręce dyrektorów złożono również wyróżnienia i pisemne listy gratulacyjne od Wójta Gminy oraz życzenia dla wszystkich pracowników gminnej oświaty. Ponadto w kilku szkołach i przedszkolu w Mełnie odbyły się pasowania na uczniów i przedszkolaków. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną fotorelacją.