Dzień działacza kultury,


29 maja – dziś święto wszystkich zaangażowanych w prace na rzecz krzewienia kultury i tradycji.
Szczególne słowa uznania kierujemy do pracowników instytucji kultury – pracowników Gminnego Centrum Kultury w Grucie, a także do biblioteki publicznej, członków stowarzyszeń i grup skupiających artystów i animatorów kultury.
Życzymy wielu dalszych ciekawych pomysłów, wytrwałości i satysfakcji z podejmowanych działań, a przede wszystkim szerokiego grona zadowolonych odbiorców rozlicznych inicjatyw kulturalnych.
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie