Droga Ekspresowa S5 przez Gminę Gruta ?


Drodzy Mieszkańcy 7 października 2020 r. odbyło się Spotkanie informacyjne dotyczące studium korytarzowego drogi ekspresowej S5 Ostróda – Nowe Marzy. Podczas dzisiejszego spotkania Dyrektor GDDKIA Tomasz Żuchowski przedstawił cztery możliwości przebiegu korytarzy oraz ich szczegółową analizę. Przedstawiono również analizę porównawczą, z której wynika, że preferowany jest wariant 1- fioletowy. Poniżej przedstawiamy Państwu prezentację ze spotkania zawierającą istotę propozycji. Studium jest pierwszym krokiem przedstawiającym koncepcje. Po nim nastąpi etap konsultacji z samorządami, zapraszamy więc do wyrażania swoich opinii.