Drobne remonty w świetlicach wiejskich.


Pogoda na zewnątrz kapryśna, zatem wykorzystujemy ją by przeprowadzić drobne remonty w świetlicach wiejskich. W Boguszewie zakończono remont istniejącej toalety, natomiast w Jasiewie powstaje nowy sanitariat przygotowany pod potrzeby remontowanej świetlicy. W obu przypadkach materiał do remontu został zakupiony w ramach budżetu sołeckiego, a prace są wykonywane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie. W najbliższych dniach zostanie również ogłoszony przetarg na dalszą rewitalizację świetlicy wiejskiej w Jasiewie.