Dodatek do innych źródeł


Szanowni mieszkańcy Gminy Gruta

 Z dniem 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  w związku z tym mogą Państwo ubiegać się o dodatek dla gospodarstw domowych,  w następującej wysokości:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski (w załączeniu w wersji edytowalnej *.DOCX oraz *.PDF) należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie: w DZIALE RODZINA (biuro w budynku Urzędu Gminy, wejście przed bankiem).  Druki wniosków są dostępne w wyżej wymienionym punkcie oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gruta,  są również do  pobrania na stronie Gminy Gruta.

Ważne: Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego

Załączniki