Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta


Informujemy, że w 2019 roku  zrealizowaliśmy zadanie „Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest – łącznie 63,66 ton. Płyty azbestowe odebrane zostały z 30 nieruchomości z terenu Gminy Gruta. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.