Cykl spotkań informacyjnych pt. „Instrumenty finansowe szansą na rozwój firm”