Duszpasterskie odwiedziny

tekst24 stycznia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie miała miejsce wizyta duszpasterska (kolęda). Personel i uczestników odwiedził ksiądz wikary Kamil Pańkowiec. Po modlitwie i poświęceniu domu, uczniowie z Eucharystycznego Ruchu Młodych ze Szkoły Podstawowej w Grucie przedstawili jasełka opowiadające o życiu Jezusa.

Kolędowanie, podczas którego kapłan życzył wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności, zakończyło wspólne śpiewanie kolęd oraz słodki poczęstunek. Już przy stole nastał czas na rozmowę małych aktorów z uczestnikami WTZ, od których mogli się dowiedzieć, jak wygląda ich codzienność w tym szczególnym domu naszej gminy.

(WKW)

WIKTORIA w WTZ

– Zawsze, kiedy tylko zechcecie się ze mną spotkać i porozmawiać o którejkolwiek mojej książce lub po prostu o… życiu, jestem do waszej dyspozycji – powiedział na koniec poniedziałkowego spotkania (9 października) Stanisław Raginiak. Pretekstem do wizyty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grucie, była niedawno napisana przez niego książka WIKTORIA. Autora zaprosiła kierownik WTZ Sylwia Jaszewska, która już jest po lekturze historyjek i podzieliła się refleksją na ich temat.

Przez ponad godzinę Raginiak mówił o historii powstania ponad 200-stronicowej prozy, przeczytał też niektóre fragmenty. A że WIKTORIA to ponad 40 historyjek o różnym przesłaniu, to też słuchacze mogli się pośmiać, a chwilami nawet wzruszyć.

Oczywiście na koniec spotkania były pytania do autora, jedno z pierwszych brzmiało: od kiedy zaczął pan pisać? Raginiak opowiedział o epizodzie, kiedy to chodził do drugiej klasy technikum i napisał nowelkę Meorum finis amorum, którą wysłał do rodzonej siostry uczącej się w innej szkole średniej, a gdy kiedyś pojechał tam, zauważył, że korytarzem podąża za nim gromada dziewczyn. – To twoje wielbicielki po przeczytaniu wysłanej mi opowieści, którą im udostępniłam – skwitowała siostra.

Spotkanie w WTZ było bardzo miłe. Autorowi wręczono oryginalną szkatułkę do herbaty wykonaną przez uczestników Warsztatu.

Opowiadania o Wiktorii, wnuczce autora, zaciekawiły zarówno uczestników WTZ jak i pracowników, bo kupiono kilka książek.

                                                                                                                                              (r)

Uczestnicy Warsztatu na spartakiadzie

spartakiadaUczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie wraz z opiekunami wzięli udział w zmaganiach sportowych XVI Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu (30 września). Tradycyjnie ze sportowej rywalizacji wrócili z medalami, uśmiechem i w znakomitych humorach.

(WKW)

Spartakiada osób z niepełnosprawnością

7 września uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Gruty wzięli udział w XIII Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Grudziądzu. Nasi podopieczni wystąpili w kilku konkurencjach sportowych i odnieśli spore sukcesy: w przeciąganiu liny zajęli II miejsce, w sztafecie 4x100m – drugie oraz pierwsze w układaniu haseł.

Spartakiada odbyła się w hali sportowej Klubu Olimpia w Grudziądzu. Oprócz sportowej rywalizacji było dużo świetnej zabawy.

Jesteśmy dumni z wyników osiągniętych przez naszych uczestników.

                                                                                                                      WKW

Zakończenie projektu „Spojrzenie w przeszłość”

FIOO

Spotkanie integracyjne zorganizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie zakończyło projekt „Spojrzenie w przeszłość”.

Inicjatywa ta skierowana była do 20 osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Grucie. W lipcu w tej placówce, w ramach pierwszego etapu projektu, odbyły się dwudniowe warsztaty wikliniarskie. Natomiast w sierpniu odbył się wyjazd do Torunia, podczas którego niepełnosprawni z opiekunami WTZ uczestniczyli w imprezie plenerowej pt. „Spotkanie w wiejskiej zagrodzie” w Muzeum Etnograficznym, był też obiad w barze.

5 września odbył się trzeci i ostatni etap projektu, podsumowujący wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w czasie jego trwania. Spotkanie poprowadziła Sylwia Jaszewska, kierownik WTZ Gruta i pomysłodawca projektu. Z zaproszenia w naszej placówce skorzystali: Marek Szczepanowski – wicestarosta, Piotr Szynkowski – przewodniczący Rady Gmina Gruta, Ewa Schmidt – wiceprzewodnicząca tej Rady, Barbara Małgorzewicz – prezes Stowarzyszenia „Uśmiech” (patron projektu), Celestyna Cichocka – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz rodzice i opiekunowie uczestników WTZ.

Po przywitaniu gości zaprzyjaźniona z WTZ bibliotekarka Ania Fabrykiewicz poprowadziła prezentację multimedialną na temat ginących zawodów na wsi. Następnie zgromadzonym osobom przedstawiony został przebieg projektu, omówione zostały jego etapy, zaprezentowane zostały koszyki wykonane w czasie warsztatów wikliniarskich. Po podziękowaniach odbył się pokaz zdjęć i filmów nagranych podczas wydarzeń w czasie projektu.

Uczestnikom WTZ wręczone zostały dyplomy, a na koniec dnia uczestnicy zabrali do domów swoje koszyki. Po części oficjalnej zaproszeni goście zostali poczęstowani kiełbaską z rusztu, chlebem ze smalcem, drożdżówką.

W spotkaniu uczestniczyła również Anna Szatkowska z Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, przedstawiciel Operatora Programu FIO BIS.  Projekt został napisany przez grupę nieformalną Aktywny WTZ (Sylwia Jaszewska, Anna Parys, Jacek Szałecki) i został sfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO BIS) w wysokości 5.000 zł. Grupa nieformalna ma nadzieję w przyszłości pozyskiwać środki na kolejne ciekawe inicjatywy.

                                                                                  S. Jaszewska. Foto: RAS i WKW

„Spojrzenie w przeszłość” – etap drugi

fio

Osoby niepełnosprawne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie, 22 sierpnia wzięły udział w drugim etapie projektu „Spojrzenie w przeszłość”. Tego dnia odbył się wyjazd do Torunia. W pierwszej części wyjazdu grupa 20 osób niepełnosprawnych z opiekunami z WTZ uczestniczyła w imprezie plenerowej pt. „Spotkanie w wiejskiej zagrodzie” w Muzeum Etnograficznym. Pracownik tej instytucji oprowadził nas po skansenie, opowiadał o tym, jak wyglądało życie na wsi 150 lat temu, począwszy od urządzenia domów, przez pracę, po czas wolny i zabawę.

Po zwiedzeniu chałup i wiatraka udaliśmy się na dalszą część imprezy do budynku muzeum. Tam spróbowaliśmy własnymi rękami wyciąć firankę z bibuły. Jadzia i Franek posłużyli za modeli i zaprezentowali ubrania z tamtych czasów. Dla dopełnienia tematyki wiejskiej przygotowano nam również odpowiedni poczęstunek. Był pyszny świeży chleb ze smalcem, tradycyjna drożdżówka oraz kawa zbożowa.  Na zakończenie mieliśmy możliwość nauki gry na instrumentach oraz poznania kilka ludowych tańców, co wszystkim sprawiło sporą radość.

Po zajęciach w muzeum uczestnicy wyjazdu spacerkiem udali się na obiad do baru mlecznego. Nasyceni wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Spojrzenie w przeszłość”, na którego realizację grupa nieformalna Aktywny WTZ otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO BIS) w wysokości 5.000 zł.

 W lipcu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie, w ramach pierwszego etapu projektu, odbyły się dwudniowe warsztaty wikliniarskie.

Natomiast we wrześniu odbędzie się etap trzeci, podsumowujący wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w czasie jego trwania. Spotkanie zostanie wzbogacone o prezentację na temat ginących zawodów na wsi.

                                                                       Tekst: S. Jaszewska. Foto: W. Kuna-Więcek

Warsztaty wikliniarskie w WTZ Gruta

FIOO

Grupa nieformalna Aktywny WTZ  otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000 zł w ramach projektu „Inicjuj z FIO BIS”  z Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych na realizację projektu pod nazwą „Spojrzenie w przeszłość”.

W dniach 5 i 6 lipca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie został zrealizowany pierwszy etap projektu. Odbyły się wówczas dwudniowe warsztaty wikliniarskie. Zajęcia prowadził wykwalifikowany wikliniarz, który przyjechał z okolic Sierpca. W czasie zajęć uczestnicy projektu wykonywali własnoręcznie koszyki do chleba z wikliny. Warsztaty te bardzo podobały się uczestnikom WTZ, nawet osoby, które wcześniej podchodziły do tego tematu sceptycznie bardzo zaangażowały się w wykonywanie swych prac. Nie jest to zajęcie łatwe, ale większość uczestników przy pomocy pana wikliniarza oraz opiekunów z WTZ wykonali w całości koszyk, który po zakończeniu projektu będą mogli zabrać do domu i cieszyć się z faktu, iż sami go wykonali, co jest dla nich największą nagrodą.

22 sierpnia odbędzie się drugi etap projektu „Spojrzenie w przeszłość”. Tego dnia uczestnicy projektu wyjadą do Torunia, gdzie w Muzeum Etnograficznym będą uczestniczyli w zajęciach pod nazwą „Spotkanie w wiejskiej zagrodzie” oraz udadzą się na obiad w barze mlecznym.

5 września trzecim etapem projektu będzie  spotkanie integracyjne podsumowujące projekt, które odbędzie się w WTZ Gruta. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną koszyki wykonane przez uczestników projektu oraz przedstawiona zostanie prezentacja na temat ginących zawodów na wsi. Spotkanie zakończone zostanie ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Na spotkanie zostaną zaproszeni rodzice uczestników oraz goście.

 Tekst: Sylwia Jaszewska

Spojrzenie w przeszłość

wtzproj

Grupa nieformalna Aktywny WTZ w składzie:
Sylwia Jaszewska, Anna Parys, Jacek Szałecki otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 tyś. zł  z Funduszu  Inicjatyw Obywatelskich (FIO BIS) na realizację projektu pn. „Spojrzenie w przeszłość”.

W ramach tego projektu odbędą się trzy wydarzenia:

– 5-6 lipca w WTZ odbędą się warsztaty wikliniarskie prowadzone przez mistrza wikliniarstwa Sierpca-wyplatanie koszy z wikliny
– 22 sierpnia odbędzie się wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na imprezę plenerową „Spotkanie w wiejskiej zagrodzie”
– 5 września spotkanie podsumowujące projekt WTZ Gruta z prezentacja na temat ginących wiejskich zawodów

W projekcie bierze udział 20 podopiecznych placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie.

Od Szczyrku do zamku w Pszczynie

Od 5 do 9 czerwca uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie z kadrą oraz przyjaciółmi WTZ udali się na wycieczkę w góry, do Szczyrku i okolic.

Pierwszy dzień na trasie do Szczyrku obejmował zwiedzanie barokowego pałacu i ogrodu w Nieborowie oraz dojazd do miejsca noclegowego w pensjonacie Willa Krokus-Szczyrk.

Drugi dzień zwiedzania to trasa przez Przełęcz Salmopolską, położoną na 934 m. n. p.m. w paśmie Baraniej Góry, zwanym także Wiślanym w Beskidzie Śląskim. Odwiedziliśmy znane nam już miejsce, jakim jest skocznia narciarska Malinka w Wiśle.

Następnie udaliśmy się do Ustronia-Zawodzie, dzielnicy leczniczo-rehabilitacyjnej, na której to terenie znajdują się: szpital, hotele, obiekty handlowe i rozrywkowe. W Ustroniu jest Park Zdrojowy, w którym znajduje się przeszklony, nowoczesny budynek przeznaczony na pijalnię wód. Pod nim jest źródło Zygmunta, z którego czerpana jest naturalna woda z odczynem kwaśnym. Przed pijalnią znajduje się fontanna – ustrońska tężnia. Z kilkunastu dysz tryska solanka, więc mogliśmy skorzystać z jej cennych właściwości.

W Ustroniu zwiedziliśmy wspaniały Kościół Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata z Jego ponad 20 metrową figurą.

Dalsza wycieczka obejmowała wyjazd do Cieszyna, zwiedzanie Wzgórza Zamkowego, Rotundy Romańskiej, Studni Trzech Braci, Kościoła pw. św. Marii Magdaleny i głównego rynku.

Następnie udaliśmy się przez miasto i przejście graniczne do czeskiego Cieszyna. W drodze powrotnej dotarliśmy do Skoczowa, miejsca wizyty papieża Jana Pawła II w 1995 r.

Trzeci dzień to przejazd kolejką na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim (761m.). Trasę pokonaliśmy przez zaporę w Tresnej do Żywca, tu zwiedziliśmy katedrę, zamek i park. Najważniejszym punktem zwiedzania w mieście okazało się Muzeum Browaru, składające się  z osiemnastu sal o łącznej powierzchni 1600 m kw. Są one tak zaprojektowane, by można było zapoznać się z procesem powstawania piwa.

Tego samego dnia zwiedziliśmy również Fort „Wędrowiec” w Węgierskiej Górce, a w drodze do pensjonatu Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej.

Czwarty dzień to przejazd do Bielska Białej pod Szyndzielnię, gdzie wjechaliśmy na górę koleją gondolową (1026 m.). Stąd przeszliśmy szlakiem górskim do schroniska w kierunku góry Klimczok. Następnie powędrowaliśmy do Bielska Białej, by zwiedzić to piękne miasto, posiadające aż cztery rynki główne.

Ostatni dzień wycieczki to już powrót do domu, po drodze byliśmy jeszcze na zamku w Pszczynie, dawnej rezydencji magnackiej, gdzie zapoznaliśmy się z historią tamtej epoki.

« 1 z 2 »

                                                                                                                      (WKW)