Referaty w urzędzie gminy

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Dane kontaktowe
Kierownictwo
Waldemar Kurkowski Wójt Gminy 16 wojt@gruta.pl
56 46  83 121 wew. 113
Tomasz Groszewski Zastępca Wójta Gminy 16 t.groszewski@gruta.pl
Halina Saucha  Skarbnik Gminy, kierownik Referatu Finansów  10 halina.saucha@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 117
Referat Finansowy
Elwira Nowaczek Inspektor ds. księgowości budżetowej 9 ugfinanse@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108
Sabina Kamińska  Zastępca Skarbnika Gminy 9 ugfinanse@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108
Emilia Żebrowska Inspektor ds. płac 9 e.zebrowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108
Magdalena Boniecka podinspektor 9 magdalena.boniecka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108
Elżbieta Kawczyńska Inspektor ds. księgowości podatkowej 7 podatki@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 116
Danuta Wiącek Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 7 d.wiacek@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 116
Agnieszka Solińska Inspektor 11 a.solinska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 118
Jolanta Krzysztofik Pomoc administracyjna 11 j.krzysztofik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 118
Justyna Ługiewicz Inspektor 9 justyna.lugiewicz@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 116
Samodzielne stanowiska
Mariusz Maciejewski podinspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej 5 m.maciejewski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119
Renata Kurkus Inspektor ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Reakreacji. 12 r.kurkus@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 114
Urząd Stanu Cywilnego
Justyna Samborska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4 usc@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111
Iwona Rusoń podinspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej  4 elud@gruta.pl
i.ruson@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111
Natalia Zwolińska wz. podinspektora ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej 4 n.zwolinska@gruta.pl
elud@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111
Referat Organizacyjny
Agnieszka Bergius Sekretarka (pomoc administracyjna) 16 sekretariat@gruta.pl
56 46 83 121
Magdalena Wrzos Obsługa Rady, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 6 mwrzos@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 109
Hanna Witkowska Biuro Obsługi Interesanta – pomoc administracyjna BOK h.witkowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 105
Paweł Tomaszewski Inspektor ds. Informatyki 8 informatyk@gruta.pl
56 46 83 121
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji
Beata Bielik Kierownik Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 13 b.bielik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 104
Marta Twardochleb Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi; archiwista zakładowy 5 martatwardochleb@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119
Marian Reszke  Inspektor ds. inwestycji, budownictwa i nieruchomości 14 m.reszke@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112
Dorota Holińska Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego 14 d.holinska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112
Bartosz Baranik  Pracownik biurowy 17 b.baranik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110
Olga Karwowska Podinspektor ds. zamówień publicznych i promocji 15 redakcja@gruta.pl
o.karwowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 106
Celestyna Cichocka Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania oraz rozliczania środków zewnętrznych 15 c.cichocka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 106
Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej i Infrastruktury Drogowej
Rafał Zieliński 17 rzielinski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110
Adam Dziubkowski Odczytywacz wodomierzy, inkasent 17  56 46 83 121 wew. 108