CERTYFIKAT BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPIE

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Lesińskiego przystąpiła do projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Bezpieczny uczeń”. Celem projektu jest szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań w szkole, na drodze, w domu i na wakacjach oraz poszerzanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie świadomości bezpiecznego korzystania z komputera, internetu i telewizji oraz przeciwdziałanie przemocy.

                                                                                                                                                                                            (r)

Bajkoterapia w oddziałach zerowych w gminie Gruta

100 3013W październiku we wszystkich oddziałach klas zerowych w Boguszewie, Nicwałdzie, Dąbrówce Królewskiej, Słupie, Plemiętach i Grucie odbyły się zajęcia z bajkoterapii, prowadzone przez bibliotekarkę Annę Fabrykiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, filia w Okoninie.

Tematem spotkań były relacje w grupie – budowanie poprawnych stosunków pomiędzy dziećmi. Zajęcia oparte zostały o bajkę „Mrowisko”, w której małe mrówki próbowały zbudować nowy dom dla siebie i dopóki nie było wśród nich współpracy, budowa nie szła. Dopiero wspólna praca, wzajemna pomoc dały efekt w postaci wspaniałego mrowiska.

Po wysłuchaniu bajki dzieci uczestniczyły w wielu zabawach, które miały na celu utrwalenie tematu przewodniego. W ten sposób następowało „przepracowanie” problemu.

Zajęcia z bajkoterapii spodobały się wszystkim – dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom, dlatego będą się odbywały cyklicznie, raz w miesiącu w każdym oddziale. Za każdym razem podejmowany będzie inny temat.

Na kolejnych spotkaniach biblioterapeutka przepracuje z dziećmi mi.in. takie problemy, jak: niesprzątanie po sobie zabawek, strach przed wizytą u dentysty, pojawienie się nowego członka rodziny, nieśmiałość czy problem zbyt długiego przesiadywania przed telewizorem lub komputerem.

Bajkoterapia to wspaniały, pozytywnie odbierany przez dzieci sposób na budowanie ich własnych zasobów osobistych, tak, by pomagały skutecznie radzić sobie z różnorodnymi trudnościami.

Dzięki tym zajęciom dzieci zdobywają kompetencje dające im poczucie kontroli nad trudną sytuacją, a tym samym zwiększają wachlarz ich sposobów radzenia sobie, co zwrotnie wzmacnia poczucie własnej wartości i wpływa korzystnie na utrwalenie pozytywnych zmian w osobowości.

A.Fabrykiewicz (zdjęcia: pracownicy szkół).