Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie.

Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie.

Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie. Inwestycja została dofinansowania w 100% z dotacji pozyskanej przez gminę Gruta z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów w wysokości 2 mln zł. Wykonawcą robót są 2 firmy: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki AKROTERION BIS z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz firma Granity Skwara Group s.c. z siedzibą w Zabrodziu. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec października br.

Świetlica OSP już na ukończeniu

Świetlica OSP już na ukończeniu

Trwają ostatnie prace wykończeniowe w świetlicy OSP w Grucie. W ramach remontu wykonano kompleksową modernizację sali głównej, szatni i toalet. Wymieniono instalację, obniżono sufity, zamontowano urządzenia klimatyzacyjne z funkcją grzania. Na gości będzie czekać również nowa scena. Sala do użytku zostanie oddana w najbliższych dniach. Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią. 📸. Inwestycja została współfinansowana że środków europejskich w ramach Poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania “LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podziękowanie

Uczestnikom uroczystości pogrzebowych śp. Mirosława Groszewkiego, koleżankom i kolegom z pracy, kierownikom oraz pracownikom podległych jednostek organizacyjnych samorządu gminy Gruta, kolegom samorządowcom, radnym, sołtysom, duszpasterzom z terenu parafii w gminie Gruta, pozostałym delegacjom oraz Mieszkańcom gminy, w imieniu własnym oraz całej mojej rodziny, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za ofiarowaną modlitwę i wsparcie oraz odprowadzanie mojego kochanego Taty na miejsce wiecznego spoczynku 🖤🕯️
Z wyrazami szacunku
Tomasz Groszewski
Zastępca Wójta Gminy Gruta