GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy do korzystania z naszego katalogu opracowanego w programie MAK. Internet pozwala na wyszukiwanie książek do wypożyczenia w dogodnym dla Państwa czasie. Na zdjęciach, pod poniższym adresem, przedstawiłam kolejność działań pozwalających na sprawne korzystanie z katalogu http://biblioteka.gruta.pl/522-2.

Aby ułatwić możliwość korzystania z naszych księgozbiorów pracujemy w soboty (cztery w miesiącu). W pierwszą każdego miesiąca zapraszamy do biblioteki w Okoninie,
w drugą i trzecią w Grucie, natomiast w czwartą w Boguszewie.

Obecnie mogą Państwo składać zamówienia na wybrane książki osobiście lub mailem: biblioteka@gruta.pl lub telefonicznie – na stronie http://biblioteka.gruta.pl/godziny-otwarcia   znajdują się dane do kontaktu z bibliotekarkami.

Przypominamy godziny otwarcia biblioteki w Grucie: poniedziałek, środa, piątek od godz. 8 do 16, wtorek i czwartek 8-17, druga i trzecia sobota miesiąca 8-13.

Zamówione, wypożyczane książki można odbierać osobiście w dogodnym dla Państwa miejscu (dostarczymy je do wybranej przez Czytelnika biblioteki lub świetlicy wiejskie).

Raz w miesiącu „Biblioteka na kółkach” jest w miejscowościach: Wiktorowo, Plemięta, Salno, Kitnowo.

C. Cichocka

Konkurs dla osób ubezpieczonych w KRUS

Premie w wys. 100 tyś zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej dla os. ubezpieczonych w KRUS

UWAGA !!!

Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez osoby ubezpieczone w KRUS.

LGD “Vistula” pośredniczy wyłącznie w  przekazie tej informacji.

 

Informacje na temat konkursu  udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR:

Powiat Chełmiński, Grubno 56, 86-212 Stolno, tel. 56 868-97-01, 56 676-04-00

Powiat Grudziądzki, ul. Piłsudskiego 51/53, 86-300 Grudziądz, tel. 56 461-16-33, 56 461-02-14

Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 27a, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688-04-07, 56 687-33-15

lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

 

Nabór wniosków rozpocznie się od 13 marca i potrwa do 11 kwietnia 2017 rok.

Kto może starać się o wsparcie?

Premię może otrzymać osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu u rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ważne jest również aby wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej przez ostatnie 2 lata. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik nie może mieć wielkości ekonomicznej większej niż 15 000 euro oraz musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko – wiejskiej w wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej  wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Dodatkowo bardzo ważnym kryterium jest aby wnioskodawca składał wniosek o płatności bezpośrednie.

Wykluczeni z otrzymania pomocy są beneficjenci „Premii dla młodych rolników”, „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW 2014-2020 oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007-2013.

Wysokość pomocy oraz jej przeznaczenie

Beneficjent w ramach pomocy otrzymuje 100 000 PLN, wypłacane w dwóch ratach odpowiednio 80 % i 20 % po realizacji biznesplanu. Przynajmniej 70 000 PLN trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe.

Punktacja

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

– wnioskodawca ma poniżej 40 lat – 3 pkt

– jeśli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych w zakresie innowacyjności – 2 pkt

– jeśli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – 2 pkt

– jeśli bezrobocie w powiecie, gdzie będzie realizowana operacja będzie największe przyznaje się 2 pkt; jeśli bezrobocie będzie niższe przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów

– jeśli wnioskodawca planuje utworzyć co najmniej 2 miejsca pracy – 3 pkt

– jeśli wnioskodawca planuje utworzyć 3 miejsca pracy – 4 pkt

– jeśli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje związane z podejmowaniem działalności związanej z biznesplanem – 1 pkt

Pomoc będzie przyznana jeśli liczba punktów będzie wynosić co najmniej 4

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Więcej informacji – otwórz

Ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

Odśnieżanie

 

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2016/2017

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gruta, w sezonie zimowym 2016/2017:

W związku z licznymi sygnałami, uwagami oraz pytaniami mieszkańców przypominamy, że gmina Gruta odpowiada wyłącznie za zimowe utrzymanie dróg gminnych. W pierwszej kolejności Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie zabezpiecza mieszkańców w odśnieżanie oraz posypywanie dróg gminnych. Jeśli warunki pogodowe i sprzęt nie jest wystarczający uruchamiany niżej wymienione firmy w odpowiednie rejony do odśnieżania.

Poniżej zamieszczamy numery kontaktowe do podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg.

 

Załączniki